Gebruikersnaam:

Paswoord:

Gebruik bestandbeheer, oneindige opslagtijd, map- en paswoordbeveiliging. Meld u gratis aan bij swoopshare.

Gegevensbescherming

Wij hechten bij swoopshare veel belang aan de bescherming van de privésfeer en van de persoonlijke gegevens. Ons systeem functioneert volgens de volgende basisprincipes:

Minimale informatie
Wanneer u een geregistreerd lid bij swoopshare wordt, hebben wij niet eens uw emailadres nodig. U kan swoopshare volledig anoniem met enkel maar een gebruikersnaam en een toegangsidentificatie gebruiken.

Geen doorgave
Wij geven op geen enkel moment persoonlijke gegevens aan derden door.

Informatie en schrapping
Via uw gebruikersprofiel hebt u op elk ogenblik de mogelijkheid om uw bij swoopshare opgeslagen gegevens in te kijken, te wijzigen of te wissen. Er is tevens een optie voor het wissen van uw gebruikersrekening beschikbaar.

 

Klantendienst  ·  Misbruik melden  ·  Algemene voorwaarden  ·  Gegevensbescherming  ·  Impressum
© 2017 carookee – Alle rechten voorbehouden